Fra Vestre Jarsjø

Det innføres med øyeblikelig virkning totalforbud mot all bruk av vannslange/ dryppslange/ automatiske vanningssystemer inntil videre. Vannslange skal være frakoblet og opprullet. Unntak for dette er kortvarig bruk av slange for bilvask. Forbudet skyldes den langvarige tørkeperioden med meget høyt vannforbruk som setter beredskap for brann i fare Alle oppfordres til å redusere vannforbruket og være nøye med å utbedre lekkasjer på eget røropplegg. Lekkasjer fra kraner, toaletter med mer, meld også ifra om det oppdages noe som kan være lekkasjer på Vannverkets ledningsnett. Det vil gjennomføres kontroller i hht vedtektenes § 2 ledd 9. Dette innebærer fysisk kontroll på den enkelte eiendom for å sjekke at vannslanger er frakoblet og oppkveilet. Overtredelse medfører iht vedtektene kr 1.000,- i bot og evt avsteninging av vannet. Restriksjonene gjelder inntil videre