Fra Vestre Jarsjø

Den provisoriske vannledning som nå er i drift fungerer godt, og vi har nå en stabil vannforsyning til alle abonnentene. Vannet som nå er på nettet er fullrenset, men på grunn av lekkasjen vil ledningsnettet bli kloret. Klorinnholdet er i henhold til forskriften, og er ikke helsefarlig å bruke til matlaging. Vannet må inntil videre kokes, frem til vannprøvene er godkjent. Det vil bli sendt ut melding via SMS, Facebook og på vår hjemmeside når vannet er godkjent som drikkevann. Vannprøver blir tatt forskjellige steder ute på nettet i minst 2 omganger, med tidsmellomrom. Det vil derfor ta noen dager før vannet er friskmelt, og forventet friskmelding i forhold til drikkevannskvalitet vil tidligst foreligge tirsdag 2. Februar. Vi vil opprettholde utdeling av drikkevann (Nødvann) til de som vil hente i stedet for å koke. Dette kan som tidligere hentes ved Dalen Vannverk sitt renseanlegg i Hølandsveien 470 , 1903 Gan i kveld frem til kl 21.00. Nye hentetider: Fra å med i morgen fredag 29/1 til og med tirsdag 2/2 vil utdeling av vann foregå kun på ettermiddag/kveld mellom kl 15.00 og kl 19.00. Det oppfordres til å ta med egen vannkanne. Dersom du ikke har egen vannkanne kan dette utleveres av oss. Eventuelle spørsmål ut over dette kan rettes til Kjell Bjerke på telefon 95743053