Fra Vestre Jarsjø

Viser til tidligere utsendte varsel om lekkasje på hovedvannsledningen. Dette varsel er sendt ut etter føre var prinsippet, og vi har foreløpig ingen indikasjoner på urenheter i drikkevannet vårt. Men nå etter kl 16.30 så er vi nødt til å sende urenset vann ut på vannforsyningsnettet. Dette medfører at vannet må kokes (Fosskokes) før det kan benyttes til drikkevann, og matlaging. Med urenset vann, menes vann direkte fra vannkilden vår som er Vestre Jarsjøen. For koking av vann se følgende råd fra FHI https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/ Vi oppfordrer dere til å hjelpe oss å varsle naboer og andre abonnenter til vannverket ! Det er viktig å bemerke at vannet ikke er farlig å benytte til å dusje, og til toalettbesøk