Fra Vestre Jarsjø

Brudd på hovedvannledningen fra Renseanlegget og ut på nettet. 25.01.2021 kl 13.00 Dette medfører at alt vann som er i vannkranene til abonnenter som er tilknyttet Dalen Vannverk må kokes. Vannverket regner ikke med at det blir stopp i vannleveransen, men vannet som kommer ut til husstanden vil ikke være drikkevann, og må derfor kokes for å bli brukt til matlaging og lignende. Lekkasjen er lokalisert, og det arbeides nå med å utbedre skaden.