Fra Vestre Jarsjø

Det er for tida en stor vannlekkasje på hovedledningsnettet. Lekkasjesøk pågår. Dette vil kunne få konsekvenser for vannforsyninga det nærmeste døgnet. Mvh For Dalen Vannverk SA Halvard Schatvet daglig leder