Fra Vestre Jarsjø

På bakgrunn av utsendt informasjon fra nye Lillestrøm kommune til alle innbyggere i den nye kommunen, finner styret det nødvendig å presisere. Det blir ingen endring i vanngebyret (vannavgiften), eller måten denne beregnes på, for andelseierne i Dalen Vannverk SA, som følge av etableringen av Lillestrøm kommune. Gan 27.11.2019 Styret