Fra Vestre Jarsjø

Ny dato for Generalforsamling er Tirsdag den 25.august 2020 kl 19:00, på Dalheim.