Fra Vestre Jarsjø

Vannforbruket er fortsatt høyt etter sommeren. Dette utløser lekkasjesøk, som er tidkrevende og kostbart. Hvis du har toalett eller kraner som lekker, sørg for å få det reparert så fort som mulig. Vistte du at et toalett som står og renner kan lekke så mye som 10 til 12 m3 vann i døgnet? Det er også fint om dere melder ifra om susing i rørnettet, mistenkelige vannsig eller oppkommer. På forhånd takk for hjelpa, til beste for alle