Fra Vestre Jarsjø

Vannlekkasjen er nå utbedret ! Luft, misfarget vann og partikler vil kunne forekomme. I så fall, tapp ut i kran nær vanninntaket. Vannet som nå er på nettet er fullrenset, men på grunn av lekkasjen vil ledningsnettet bli kloret. Klorinnholdet er i henhold til forskriften, og er ikke helsefarlig å bruke til matlaging. Vannet må inntil videre kokes, frem til vannprøvene er godkjent. Det vil bli sendt ut melding via SMS, Facebook og på vår hjemmeside når vannet er godkjent som drikkevann. Vannprøver blir tatt forskjellige steder ute på nettet i minst 2 omganger, med tidsmellomrom. Det vil derfor ta noen dager før vannet er friskmelt. Rent drikkevann (Nødvann), kan hentes ved Dalen Vannverk sitt renseanlegg i Hølandsveien 470 , 1903 Gan i morgen tidlig fra kl 06.00 til kl 09.00 og mellom kl 15.00 og kl 21.00 i morgen ettermiddag / kveld. Det oppfordres til å ta med egen vannkanne. Dersom du ikke har egen vannkanne kan dette utleveres av oss. Ut over dette kan du ringe Kjell Bjerke på telefon 95743053 for å hente drikkevann.