Fra Vestre Jarsjø

Oppdatering kl 18.00 Onsdag 27.01.2021 Av sikkerhetsmessige grunner, med til dels flytende leirmasser har vi sett oss nødt til å avslutte søket etter selve lekkasjepunktet. Vi har derfor i dag jobbet med en provisorisk løsning ved å legge en 250 meter lang midlertidig vannledning oppå bakken forbi bruddstedet. Sammenkobling av dette vil skje i kveld, eller i løpet av natten. Hvis alt går etter planen vil det bli vann i kranene i morgen. Vi gjør oppmerksom på at dette vannet fremdeles ikke er å anse som fullverdig drikkevann, og vannet må derfor fremdeles kokes for matlaging. Mens dette arbeidet pågår vil fra å med nå kl 18.00 stenge vannet ut på nettet.